2xDM - Baďo

30798493
2xDM - Baďo
Miloslavov 94,  900 42 Miloslavov
Senec
21.10.2005
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Činnosti ostatných členských organizácií
Činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov
Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.